Doporučuje:

Knowledge Graph – sémantické vyhledávání na Googlu

Google pokračuje ve vývoji technologií sémantického vyhledávání. Již v téhle době je vyhledávač schopen odpovědět na jednoduché otázky (třeba datum narození slavné osoby).Koncepce inteligentního spojování dat je budoucnosti nového řešení pojmenovaného „Knowledge Graph”.

„Knowledge Graph” je bází znalostí, ve které jsou jednotlivé prvky spojeny sémantickým systémem. Právě proto bude google schopen poskytovat adekvátnější odpověď na zadanou otázku. Každé slovo zadané do vyhledávače bude umístěno do správného kontextu, který bude podmíněn nejen informacemi shromážděnými v „Knowledge Graph”, ale také naším chováním a jiných internetových uživatelů. Díky tomu může algoritmus přesněji určit, jaký druh informací požadujeme, a dodá nám ji třeba dříve než dokončíme otázku. Jak? Stručně vysvětlím v dalších odstavcích.

Prostřednictvím „Knowledge Graph” nám vyhledávač poskytne kompletní základní informace na téma, které nás zajímá. V takovém shrnutí můžeme také najít zprávy, o kterých jsme nevěděli, že existují, a přímo souvisí s vyhledávanou frází. Cesta po jejích stopách nám dovolí objevovat nové, dosud nám neznámé informace, které jsou spjaty s naší otázkou.

Další výhodou je profilování toho základního souborů informací, podle chování uživatelů. Řekněme, že pokud uživatelé často vyhledávají heslo „Julian Tuwim\ obvykle budou hledat jeho bibliografií, Google se postará o to, abychom právě tyhle informace obdrželi na prvním místě.

„Knowledge Graph” nyní zahrnuje 500 milionů stránek a 3,5 miliardy faktů o vzájemném povázaní mezi těmito objekty. Výsledek je postupně zaváděn do vyhledávače v USA. Bude také k dispozicí na mobilních zařízeních.